Ta hand om bonden -träffar hösten 2017

Under hösten 2017 fortsätter arbetet kring modellen för tidigt ingripande för lantbrukare genom att det i producentförbunden hålls regionala utbildningsdagar under namnet Ta hand om bonden -träff. LPA har i flera år varit med och utvecklat modellen för tidigt ingripande för lantbrukare och i producentförbunden har det även tidigare ordnats utbildningsdagar med temat tidigt ingripande. Ta hand om bonden-träffarnas datum hösten 2017: Nyland: tisdagen den 24 oktober Åboland: torsdagen den 26...

24.10 Ta hand om bonden-träff i Nyland

SLC - Tahandombonden Traff Nyland2017 Banner

Välkomna på Ta hand om bonden-träff! Tid: Tisdagen den 24 oktober 2017 Plats: Vanda Lantbruksmuseum (Nybackagränden 2) Träffen är avsedd för representanter för de organisationer som jobbar med lantbruksföretagare samt för lantbruksföretagare som t.ex. via olika förtroendeuppdrag har mycket kontakt med andra företagare. På dagen går vi vidare med modellen för tidigt ingripande och funderar på hur man lokalt kan få modellen att fungera i praktiken. Program9.30 Kaffe9.50...

24.10 Seminarium om ansvarsfull livsmedelsupphandling i Vasa

Välkommen till en eftermiddag om livsmedels- och måltidstjänster med beaktande av upphandlingslagen som trädde i kraft den 1.1.2017. Tillfället ordnas i samarbete mellan EkoCentria, Yrkesakademin i Österbottens projekt EkoNu! – För ekobranschen i Svenskfinland och Boden. Tillfället är avgiftsfritt och riktar sig till hela matkedjan: beslutsfattare, kommunrepresentanter, upphandlingsansvariga och upphandlingschefer, upphandlingssakkunniga, kosthållschefer, ekonomichefer samt livsmedelsproducenter och företagare. Tid: Tisdag 24.10.2017 kl. 14-17Plats: Yrkesakademin i...

2.11 Webinarium om ansvarsfull offentlig livsmedelsupphandling

Statsrådet publicerade i juni 2016 ett principbeslut om kriterierna för offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster. Statsrådet förutsätter att man inom offentliga upphandlingar av livsmedels- och måltidstjänster strävar efter hög kvalitet och totalekonomisk hållbarhet. Det uppnås genom att i upphandlingar kräva användning av livsmedel som har producerats med odlings- och produktionsmetoder som är bra för miljön samt på ett sätt...

6.11 Oss bönder emellan, Åboland

SLC - Oss Bonder Emellan Logo Transparent Rgb Avlang

6.11 kl. 17.00 Kommunalgården, Korpovägen 124, Korpo Kom med och säg din åsikt, diskutera nutid och framtid. Prata av dig bönder emellan helt enkelt. Träffen tar särskilt fokus på spannmålsexport, korta leveranskedjor och alternativa företagsmodeller för specialgrödor. På plats från SLC och SLC Åboland är bl.a. Rikard Korkman, Annika Öhberg, Mårten Forss ochHelena Fabritius. SLC bjuder på en bit mat och dryck. Tillfället avslutas ca kl. 20. Anmäl dig senast 31.10 till...

7.11 och 9.11 Oss bönder emellan, Nyland

SLC - Oss Bonder Emellan Logo Transparent Rgb Avlang

Medlemsträff och kandidattent7.11 Restaurang KW, Högbergsgatan 12, Karis9.11 Savijärvi gård, Sibbo Kom med och säg din åsikt, diskutera nutid och framtid, samt känn kandidaterna i förbundsordförandevalet, Thomas Antas, Erik Perklén och Peter Österman, på pulsen. På plats från SLC och SLC Nyland för att höra dina åsikter är bl.a. Jonas Laxåback, Thomas Blomqvist, Anders Rosengren och Bjarne Westerlund. SLC bjuder på en bit mat och dryck. PROGRAM:17.15 Samling och kaffe17.30...