Rekordglada lantbrukare i Sverige

Stockholm 18.10.2017, 09:58EkonomiI Sverige är lönsamheten hos lantbrukarna den bästa på tio år, enligt årets Lantbruksbarometer. Allra bäst tycker gris- och nötköttsproducenterna att det går. - Det är ett ökat intresse för de svenska delarna av den produktionen, det har varit bra efterfrågan, säger Jimmy Larsson, segmentschef på Lantbrukarnas riksförbunds LRF Konsult, angående gris- och nötköttet. Mjölkproducenterna nöjdare Det...

Odlare får stöd i tilläggsbudgeten

Helsingfors 17.10.2017, 15:17PolitikRegeringen har fattat beslut om årets tredje tilläggsbudget. Anslag beviljas bland annat till jordbrukare på grund av den svåra skördesituationen. Odlarna får 25 miljoner euro, varav 15 miljoner är nya pengar. Den förbättrade ekonomin syns på så vis att regeringen nu går in med åtgärder för att svara på behovet av arbetskraft inom teknologibranschen. En summa...

Mycket spannmål blir kvar på åkrarna, men vallskörden blir bra

Helsingfors 14.10.2017, 13:05InrikesDen regniga hösten gör att en del av årets spannmål blir kvar på åkern, men andra grödor har klarat vädret bättre. Överaktuarie Anneli Partala vid Naturresursinstitutet säger att till exempel vallskörden, som blir djurfoder, har varit god. Nästan hälften av åkerarealen i Finland är vall och på hälften odlas säd. Också skörden av potatis och sockerbeta går...

Skogsindustrin: Miljöministrarnas beslut svårt att förstå

Helsingfors 13.10.2017, 21:19EkonomiSkogsindustrin är missnöjd med EU-miljöministrarnas beslut om skogarna som kolsänkor. Intresseorganisationen anser att beslutet försätter medlemsländerna i en ojämlik situation. Skogsindustrin uppger att det är svårt att förstå varför Finland får en slags tilläggsräkning trots att de finska skogarna fortsätter att växa och kyla ned klimatet även i framtiden. Skogsindustrin uppger att EU-parlamentets beslut i frågan...

Finland lyckades inte övertala EU-länderna om skogens kolsänkor

Tiilikainen: Jag inte nöjd med EU:s agerande i dag Luxemburg 13.10.2017, 21:03EkonomiFinlands förhoppningar om stora kompensationer förverkligades inte då EU-länderna på fredagen tog beslut om uträkningsreglerna för skogarna som kolsänkor, det vill säga LULUCF. Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) säger att den kompensation som Finland fick inte räcker för de målsättningar som Finland har för...

Beslut om kolsänkor - Finland besviket

Luxemburg 13.10.2017, 19:11EkonomiEU-länderna har kommit överens om uträkningsreglerna för skogarna som kolsänkor, det vill säga LULUCF. Beslutet var en besvikelse för Finland. Även Polen och Kroatien uttryckte missnöje. Ordförandelandet Estland presenterade ett nytt kompromissförslag tidigt i kväll som skulle underlätta situationen för Finlands del. Men miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) sade ändå att Finland inte kan godkänna förslaget. (FNB) FNB...

Hårda bud om skogen i EU

Luxemburg 13.10.2017, 18:31EkonomiMed nervösa öron följer skogsnäringen EU-ländernas tuffa förhandlingar i Luxemburg om synen på skogens betydelse för klimatförändringarna. Finland har lobbat starkt för att ändra formlerna för vilka formler som ska användas för beräkningarna. En lång dags färd mot både kväll och kanske natt väntades för EU:s klimatministrar när de samlades i Luxemburg på fredagen. Framför allt...

Finland vill ha större spelrum i uträkningarna om kolsänkor

Luxemburg 13.10.2017, 04:30EkonomiEU:s miljöministrar förväntas i dag besluta om uträkningsreglerna för skogarna som kolsänkor, det vill säga LULUCF. Att bevara kolsänkorna är ett av EU:s klimatmål. Skogarnas framtida bruk ska jämföras med det förflutna, något som väckt starka känslor i Finland. Enligt den finska regeringen är jämförelsen problematisk i och med att avverkningen av skog ska öka märkbart. ...