Aktia Bank Abp

www.aktia.fi


Aktia Bank Abp:s förmåner för SLC-medlemmar som koncentrerar sina bankärenden till Aktia 2017:
 
1. Aktia beviljar kreditvärdiga medlemmar lån till normala lånevillkor vid inkomstavbrott, om avbrottet i medlemmens regelbundna inkomster beror på oförutsedda ändringar i regler och direktiv samt även på oförutsedda politiska beslut. Banken debiterar inte heller expeditionsavgift för att bevilja amorteringsuppskov på befintliga lån vid utebliven inkomst om inkomstavbrottet är en följd av det ovan nämnda, om kunden för övrigt uppfyller kriterierna för kreditvärdighet. 

2. Aktia ger 50 % rabatt på expeditionsavgifterna enligt prislistan för lantbrukslån och lån för landsbygdsnäringsverksamhet, om medlemmen för övrigt uppfyller bankens kriterier för kreditbeviljning.
 
3. Tillsammans med den lokala kundrådgivaren står Aktias lantbruksspecialister till ditt förfogande och de är beredda att skapa effektiva och långsiktiga lösningar för ditt företag.
 
4. Placering av spannmåls- och/eller skogslikviden; förmånen skräddarsys utgående från det alternativ medlemmen väljer.
 
5. Som SLC-medlem och kund i Aktia kan du få preferens- eller premiumförmåner.
 
6. Med Aktias avbetalning kan du smidigt finansiera lantbrukets lösa egendom, t.ex en traktor. 

7. Livförsäkringen är familjens viktigaste skydd. Försäkringen tryggar de anhörigas ekonomi vid dödsfall. Som SLC-medlem får du en livförsäkring upp till 20 000 euro gratis det första året, för den överstigande delen kan du få  Premium- eller Preferenskundsrabatt.
 
Här finns även erbjudanden som kan passa skogsägarmedlemmar. 

Kontakt till Aktias kontor och personal på www.aktia.fi och Aktias telefonservice, vard. kl.8-20

Meny