​Nordea

www.nordea.fi

Välkommen och bekanta dig med Nordeas förmåner för SLC-medlemmar. Vi tror, att vi kan erbjuda ert företag mångsidig, kunnig hjälp samt stöd kring företagets banktjänster. Förutom en egen kontaktperson, som ni lätt och enkelt kan kontakta, erbjuder vi för de kunder som koncentrerar sina bankärenden till Nordea, betjäning dygnet runt via Nordea Business Center 0200 2525. Kom och bekanta dig med oss och våra tjänster, så kan vi tillsammans utveckla er verksamhet.

Nordeas förmåner till SLC-medlemmar 2017:

Maskininvesteringar 
- Leasing och avbetalningsfinansiering
• 100 euro rabatt på uppläggningsavgiften

• Flexibilitet i vardagen! Valfri amorteringsfrihet 3, 6 eller 9 mån i början av finansieringen. Alternativt kan man på förhand komma överens om 3 månaders årligen återkommande amorteringsfrihet på investeringen. 

• 84 mån leasingfinansiering för nya saminvesteringsprojekt eller robotinvesteringar

• För dig som väljer leasinglimit ges 50% rabatt på regleringsprovisionen

• Överraskningspresent vid finansiering!

Placeringar 
• Vi erbjuder alla SLC-medlemmar ett möte med vår placeringsexpert. Tillsammans gör ni upp en individuell, avgiftsfri spar- och placeringsplan som kartlägger alla frågor kring sparande och placering.

Tryggande av företagets verksamhet
• Vi kartlägger företagets behov och tar i beaktande olika specialsituationer och förändringar i vardagen. För företagaren är det viktigt att optimera kassaströmmarna och förbereda sig för överraskningar på marknaden och i verksamheten.

Kontaktuppgifter
• Nordea Finlands jord- och skogsbruksdirektör Timo Kalliomäki +358 40 8262002 
• Jord- och skogsbruk, finansieringsexpert Tomas Klemets +358 50 3719861 (svenskspråkig)
• Ni kan även skicka mejl till vårt lantbruksteam på adressen lantbruk@nordea.fi  
• Utöver detta står Nordea Business Center 0200 2525 till er tjänst dygnet runt.

Denna förmån kan även passa skogsägarmedlemmar.

Meny