​Gott från Finland-märket

www.hyvaasuomesta.fi

Som SLC-medlem får du nyttjanderätt till det mest uppskattade ursprungsmärket till ett medlemspris. Avgiften för nyttjanderätten har förnyats så att SLC:s och MTK:s medlemmar får 50 % rabatt på den lägsta medlemsavgiften till Föreningen Matinformation r.f., vilken berättigar till användningen av Gott från Finland-märket. Den rabatterade avgiften för märket för SLC- och MTK-medlemmar är 137,50 euro (normalpris 275 euro).

Gott från Finland-märket får användas som ett tryckt ursprungsmärke på en produktförpackning eller etikett för en produkt som har tillverkats i Finland och vars råvaror till åtminstone 75 procent är av inhemskt ursprung. Dock bör kött-, fisk-, ägg- och mjölkprodukter till 100 % vara av finländskt ursprung, i de produkter där de används som råvaror. Användningen av märket förutsätter vidare att de av myndigheterna fastställda villkoren för livsmedelstillverkningen uppfylls. Genom den årliga nyttjanderättsavgiften kan Gott från Finland-märket användas på alla de produkter som uppfyller kriterierna för märket.

Företag som använder Gott från Finland-märket auditeras när märket tas i bruk och efter det med cirka tre års mellanrum. Den första auditeringen är kostnadsfri, varefter auditeringsavgiften för gårdsbruksföretag som är SLC- eller MTK-medlemmar är 200 € + moms per auditering.

Nyttjanderätten till märket söks av Föreningen Matinformation rf.

Meny