​Kärcher – maskiner för yrkesbruk

www.karcher.fi

Kärcher ger SLC:s och skogsvårdsföreningarnas medlemmar 12 % rabatt på maskiner för yrkesbruk, bl.a. högtryckstvättar och dammsugare. Rabatten ges via K-lantbrukskedjans affärer.

Rabatten får man genom att vid köptillfället uppvisa SLC-medlemskort.

Kärchers produkter för professionell yrkesanvändning kan man bekanta sig med på www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Professional.htm. Produktvisa produktkort hittas på www.karcher.fi/fi/Mediapankki/Tuotekortit/kaercher_ammattikaeyttoeoen.htm.

Denna förmån lämpar sig även för skogsägarmedlemmar.

Meny