Ramirent maskinuthyrning

www.ramirent.fi​

Ramirent är Finlands ledande maskinuthyrningsföretag som har verksamhetspunkter på över 70 olika ställen i Finland. Ramirent har lösningar för lantbruksföretagarens alla behov av byggmaskiner, oberoende av om det gäller elektrifierings- eller värmeutrustning för att upprätthålla den normala verksamheten, personliftar för utvidgnings- eller saneringsarbeten eller till och med tillfälliga lagerutrymmen.

Ramirent Finland Oy ger SLC:s medlemmar -35 % rabatt på gällande prislista vid uthyrning av maskiner. Medlemsförmånerna står till ditt förfogande när du visar upp ditt giltiga SLC-medlemskort.

Transportprissättningen sker enligt en tabellprissättning som baserar sig på vikten av den produkt som ska transporteras samt antalet körda kilometer. Eventuella övriga s.k. specialtransporter avtalas skilt från fall till fall med uthyrningspunkten.

Mera information och din närmaste Ramirent-verksamhetspunkt hittas på www.ramirent.fi eller i telefonkatalogen. Information om Ramirents produkter finns i produktkatalogen.

I oklara fall, kontakta Markku Puukangas, Ramirent, tel. 040 648 3948

Denna förmån lämpar sig även för skogsägarmedlemmar.

Meny