Evenemang

Jag vill ordna ett evenemang

Om du och/ eller andra unga i din avdelning/ ditt förbund vill ordna ett evenemang eller har idéer om hurdana evenemang du skulle vilja delta i så kan du vara i kontakt med ungdomsutskottets representant från ditt område eller SLC:s ungdomsombud. Ifall du önskar få in ett evenemang i SLC:s händelsekalender så kan du kontakta ditt förbund eller SLC:s ungdomsombud.

Meny