6.11 Oss bönder emellan, Åboland

SLC - Oss Bonder Emellan Logo Transparent Rgb Avlang

6.11 kl. 17.00 Kommunalgården, Korpovägen 124, Korpo Kom med och säg din åsikt, diskutera nutid och framtid. Prata av dig bönder emellan helt enkelt. Träffen tar särskilt fokus på spannmålsexport, korta leveranskedjor och alternativa företagsmodeller för specialgrödor. På plats från SLC och SLC Åboland är bl.a. Rikard Korkman, Annika Öhberg, Mårten Forss ochHelena Fabritius. SLC bjuder på en bit mat och dryck. Tillfället avslutas ca kl. 20. Anmäl dig senast 31.10 till...

7.11 och 9.11 Oss bönder emellan, Nyland

SLC - Oss Bonder Emellan Logo Transparent Rgb Avlang

Medlemsträff och kandidattent7.11 Restaurang KW, Högbergsgatan 12, Karis9.11 Savijärvi gård, Sibbo Kom med och säg din åsikt, diskutera nutid och framtid, samt känn kandidaterna i förbundsordförandevalet, Thomas Antas, Erik Perklén och Peter Österman, på pulsen. På plats från SLC och SLC Nyland för att höra dina åsikter är bl.a. Jonas Laxåback, Thomas Blomqvist, Anders Rosengren och Bjarne Westerlund. SLC bjuder på en bit mat och dryck. PROGRAM:17.15 Samling och kaffe17.30...

24.10 Ta hand om bonden-träff i Nyland

SLC - Tahandombonden Traff Nyland2017 Banner

Välkomna på Ta hand om bonden-träff! Tid: Tisdagen den 24 oktober 2017 Plats: Vanda Lantbruksmuseum (Nybackagränden 2) Träffen är avsedd för representanter för de organisationer som jobbar med lantbruksföretagare samt för lantbruksföretagare som t.ex. via olika förtroendeuppdrag har mycket kontakt med andra företagare. På dagen går vi vidare med modellen för tidigt ingripande och funderar på hur man lokalt kan få modellen att fungera i praktiken. Program9.30 Kaffe9.50...

Rekordglada lantbrukare i Sverige

Stockholm 18.10.2017, 09:58EkonomiI Sverige är lönsamheten hos lantbrukarna den bästa på tio år, enligt årets Lantbruksbarometer. Allra bäst tycker gris- och nötköttsproducenterna att det går. - Det är ett ökat intresse för de svenska delarna av den produktionen, det har varit bra efterfrågan, säger Jimmy Larsson, segmentschef på Lantbrukarnas riksförbunds LRF Konsult, angående gris- och nötköttet. Mjölkproducenterna nöjdare Det...

SLC välkomnar regeringens handräckning till väderdrabbade jordbruket

SLC - Havre Regndroppe Mw

SLC välkomnar att regeringen i den tredje tilläggsbudgeten styr tilläggsmedel till jordbrukarna för de exceptionellt stora skördekostnader som näringen råkar ut för denna höst på grund av det regniga och kalla vädret. Finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har idag kommit överens om ett tilläggsanslag till jordbrukets energiskatteåterbäringssystem på 25 miljoner euro.  – Det är bra att regeringen har insett verkligheten på...

Odlare får stöd i tilläggsbudgeten

Helsingfors 17.10.2017, 15:17PolitikRegeringen har fattat beslut om årets tredje tilläggsbudget. Anslag beviljas bland annat till jordbrukare på grund av den svåra skördesituationen. Odlarna får 25 miljoner euro, varav 15 miljoner är nya pengar. Den förbättrade ekonomin syns på så vis att regeringen nu går in med åtgärder för att svara på behovet av arbetskraft inom teknologibranschen. En summa...

Utlåtande om ändring av miljöskyddslagen

MiljöministerietYM18/400/2017 Utlåtande över utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av miljöskyddslagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Avsikten är att via det nu föreslagna anmälningsförfarandet ersätta det tidigare miljötillståndsförfarandet för verksamheter som antingen har små och lokala miljökonsekvenser eller där miljökonsekvenserna begränsas genom speciallagstiftning.Förslaget berör direkt vår medlemskår eftersom djurstall är en av de huvudsakliga verksamheter som det...

Mycket spannmål blir kvar på åkrarna, men vallskörden blir bra

Helsingfors 14.10.2017, 13:05InrikesDen regniga hösten gör att en del av årets spannmål blir kvar på åkern, men andra grödor har klarat vädret bättre. Överaktuarie Anneli Partala vid Naturresursinstitutet säger att till exempel vallskörden, som blir djurfoder, har varit god. Nästan hälften av åkerarealen i Finland är vall och på hälften odlas säd. Också skörden av potatis och sockerbeta går...