2.11 Webinarium om ansvarsfull offentlig livsmedelsupphandling

Statsrådet publicerade i juni 2016 ett principbeslut om kriterierna för offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster. Statsrådet förutsätter att man inom offentliga upphandlingar av livsmedels- och måltidstjänster strävar efter hög kvalitet och totalekonomisk hållbarhet. Det uppnås genom att i upphandlingar kräva användning av livsmedel som har producerats med odlings- och produktionsmetoder som är bra för miljön samt på ett sätt som främjar djurens välfärd och livsmedelssäkerheten.

Motiva publicerade våren 2017 en guide med rekommendationer för hur den offentliga sektorn kan ställa krav på ansvarsfullt producerade livsmedel. Guiden på svenska hittar du här >>>

Motiva ordnar den 2.11. kl. 13–14.30 ett webinarium om rekommendationerna och deras tillämpning.

Anmäl dig senast 27.10. här >>>
 
Program
 
- Presentation av rekommendationerna, Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 

- Kommentar och exempel från kommun N.N.

- Nuläge och potential för användandet av förnybar energi i växthusodling,
Johanna Smith, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

- Frågor och svar

Kom med och lyssna på hur du kan ställa krav på ansvarsfull produktion i upphandlingen av livsmedel i din kommun eller organisation.

Tilläggsinformation:
hankintapalvelu@motiva.fi
tel. 09 6122 5000
www.motiva.fi