Ta hand om bonden -träffar hösten 2017

Under hösten 2017 fortsätter arbetet kring modellen för tidigt ingripande för lantbrukare genom att det i producentförbunden hålls regionala utbildningsdagar under namnet Ta hand om bonden -träff. LPA har i flera år varit med och utvecklat modellen för tidigt ingripande för lantbrukare och i producentförbunden har det även tidigare ordnats utbildningsdagar med temat tidigt ingripande.

Ta hand om bonden-träffarnas datum hösten 2017:

Nyland: tisdagen den 24 oktober 
Åboland: torsdagen den 26 oktober 
Åland: onsdagen den 8 november 
Österbotten: tisdagen den 14 november 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) fick en miljon för att i år stödja lantbruksföretagare så att de orkar i arbetet. Pengarna kanaliseras via Ta hand om bonden - projektet. Med hjälp av projektet hjälper LPA lantbruksföretagare som är i kris men avsikten är också att effektivera det förebyggande arbetet för jordbrukarnas välmående på längre sikt så att inga kriser skulle uppstå. Detta innebär att LPA skall utveckla modellen om tidigt ingripande och åtgärder med vilka lantbrukarnas utbrändhet och andra kriser kan förebyggas.

Utbildningsdagen är avsedd för representanter för de organisationer som jobbar med lantbrukare samt för lantbrukare som t.ex. via olika förtroendeuppdrag har mycket kontakt med andra företagare. Målet med dagen är att fördjupa kunskapen om tidigt ingripande och att deltagarna skall bli bekanta med varandra så att man lättare kan kontakta varandra och tillsammans vid behov  hjälpa lantbrukarna. Under utbildningsdagen får man information om varifrån hjälp och stöd kan sökas, hur man i praktiken kan ingripa och ta saker till tals. I en workshop får man under dagen tillsammans med de andra deltagarna fundera på vad man kan göra så att modellen för tidigt ingripande även skulle fungera i praktiken i den egna regionen. Man kan delta i utbildningen även om man inte varit med på de tidigare tillfällena.

Dagsutbildningen är kostnadsfri för deltagarna, lunch till självkostnadspris. Dagens program och information om hur man anmäler sig till träffen kommer senare. Reservera dock redan nu dagen i din kalender så att du kan komma med!