Handlings­program 2017-2022

SLC:s strategi 2022 med tjugo strategiska åtgärder antogs av SLC:s fullmäktige i juni 2016. Nu är det dags att konkretisera strategin i form av ett handlingsprogram fram till 2022. Handlingsprogrammet ska fastställas av SLC:s fullmäktige i november 2017. 

Det innebär att för alla tjugo strategiska åtgärder i Strategi 2022 har SLC i detta utkast till handlingsprogram utarbetat förslag till verksamhetsåtgärder på både central och lokal nivå. Med central nivå avser vi centralförbundet och med lokal nivå avses verksamhetsåtgärder i producentförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar. 

SLC:s strategiarbetsgrupp kommer att involveras i arbetet, men även medverkan från medlemmar, lokalavdelningar och medlemsförbund är önskvärt för att ta fram ett handlingsprogram för centralorganisationen. 

Säg din åsikt om utkastet till handlingsprogram

Handlingsprogrammet utgår från fyra fokusområden: politik, marknad, sociala frågor och kompetens. Du kan ta ställning till handlingsprogrammets alla fokusområden eller bara kommentera utkastet för ett enskilt fokusområde. För att kommentera handlingsprogrammet klickar du in dig på länkarna här ovan eller via bilderna här intill till respektive fokusområde så kan du påverka handlingsprogrammets utformning via de smidiga elektroniska frågeformulären (google forms). Du behöver varken registrera dig eller logga in för att kunna delta i den elektroniska förfrågan. 

Du kan även kontakta oss via t.ex. e-post om du har kommentarer till handlingsprogrammets utkast.

Dina kommentarer önskar vi före den 22 oktober 2017!

Utkast till handlingsprogram för remiss (pdf) Strategi 2022

Välkommen att kontakta oss om du har synpunkter på handlingsprogrammet