Producent­förbunden

SLC har nio medlemsförbund. 

Medlemmar är fyra regionala producentförbund: Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f., Nylands svenska producentförbund NSP r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund ÅSP r.f. och Ålands producentförbund ÅPF r.f. 

Dessa fyra producentförbund har självständig verksamhet i regionerna och bevakar sina medlemmars och den regionala landsbygdsbefolkningens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen.

Därutöver har SLC fem skogsvårdsföreningsmedlemmar. 

Kontakt till våra medlemsförbund