Aktuellt i Nyland

NTM-centralens utvidgade odlarråd sammanträder

NTM-centralens utvidgade odlarråd sammanträder 24.1 kl. 16-20.30 i Mässcentrum för att diskutera aktuella ämnesområden inom jordbruket och landsbygdsförvaltningens verksamhet. Kontakta verksamhetsledare Bjarne Westerlund, tel. 040 5037188, för hälsningar och närmare info.

Utbildningstillfälle för effektivering av försäljningen och marknadsföringen

Utbildningstillfälle för effektivering av försäljningen och marknadsföringen 25.1, kl. 16.00–20.00 på TTS Työtehoseura, byggnad 18, Kiljavavägen 6,Rajamäki. Utbildningstillfället ger dig kunskaper i, hur man bemöter kundernas förväntningar, på vilket vis kan man effektivera marknadsföringen och försäljningen av tjänster och hur arbetar man med olika kundgrupper. Tillfället är gratis. Kaffeservering. Programmet sker på finska. Mera information och anmälan senast 23.1.2018: Eerikki Kaila, TTS, 044 714 3693, eerikki.kaila@tts.fi  eller SLC Nylands kansli, 09-601588, nsp@slc.fi. Arrangör: Ny-Urakka projektet. Projektets hemsida: www.tts.fi/uus-urakka.

Thomas Antas ny ordförande för SLC Nyland

SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) höstmöte hölls idag 21.11 i samband med Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center i Vanda.

SLC Nyland valde under höstmötet i dag Thomas Antas, 49 år, från Lappträsk till ordförande bland tre kandidater. Valet ordnades under Nyländsk Bondedag i vilken närmare 140 svenskspråkiga bönder deltog. Antas tar vid årsskiftet över efter Thomas Blomqvist.

Av 67 givna röster fick Antas 40 röster. De andra två kandidaterna var Erik Perklén, 32 år från Sjundeå och Peter Österman, 44 år från Ingå. 

Erik Perklen valdes till första och Peter Österman till andra viceordförande. Valet var enhälligt.

Val:
Förbundsordförande Thomas Antas (Lappträsk lokalavdelning) (Bild bifogad)
I:a viceordförande Erik Perklén (Sjundeå)
II:a viceordförande Peter Österman (Ingå)  

Ny ledamot i förbundsstyrelsen, där alla lokalavdelningar är representerade, är Arthur Hagner (Pernå) som ersätter Johan Cederberg som ej ställde upp för återval.

I och med att Tenala och Bromarf lokalavdelningar vid årsskiftet har för avsikt att gå samman i Tenala-Bromarf landsbygdsförening så valdes ingen i stället för John Holmberg (Tenala), som ej heller ställde upp för återval. I övrigt fortsätter styrlelsen i samma sammansättning som tidigare. 

Till SLC Nylands representanter i SLC:s fullmäktige för år 2018 valdes:
Ordinarie:                                                Personliga suppleanter:
Johan Holmström                                   Sune Baarman 
Thomas Blomqvist (ny)                           Kim Forsman
Nina Långstedt (ny)                                Håkan Nyström
Tom Pehkonen (ny)                                 Jaakko Mäkelä
Gösta Lundström                                    Magnus Lindberg 
Anders Rosengren                                  Robert Haglund 
Jesse Mårtenson                                     Anders Mickos

Uttalande från höstmötet 21.11: SLC Nyland efterlyser rättvist pris och styrande lagstiftning

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) höstmötet 21.11.2017 i Vanda

Årets väder- och skördeproblem innebär stora ekonomiska svårigheter för många nyländska gårdar. Det största problemet är ändå näringens lönsamhetskris som man kämpat med redan i flera år. Priserna på våra jordbruksprodukter är på en för låg nivå för att produktionen på sikt skall vara ekonomiskt hållbar. Hela kedjan måste ta ansvar genom att betala ett högre och rättvist pris till bonden, för att bibehålla den inhemska produktionen. Det ligger i den inhemska livsmedelsindustrins och konsumenternas intresse att vi har inhemsk högklassig och säker råvara. 

SLC Nyland välkomnar planerna på inrättandet av en livsmedelsombudsman i Finland från och med ingången av 2019. Den kommande livsmedelsombudsmannen bör ges tillräckliga befogenheter för att vid behov kunna inleda processer för att utreda olägenheter, samt utfärda eventuella sanktioner. Lagstiftningen om livsmedelsmarknaden bör samtidigt ses över. Det står helt klart att frivilliga lösningar inte räcker för att skapa balans inom livsmedelskedjan och åtgärda ojusta handelsmetoder. Därför behövs nu styrande lagstiftning och en ombudsman! 

SLC Nyland kräver att staten och kommunerna även tar sitt ansvar och i offentliga upphandlingar endast godkänner livsmedel som uppfyller kraven som ställs på vår egen livsmedelsproduktion. Sådant som inte är lagligt att producera i Finland skall inte hamna på tallrikarna i våra daghem, skolor, sjukhus och servicehem. 

Säkerhetslagrens uppgift är inte att balansera marknaden
Eventuella planer att nu säkra tillgången på inhemskt brödvete för hemmamarknaden genom att få tillgång till brödvete som finns i statens säkerhetslager kan inte ses som ett korrekt agerande. SLC Nyland framhåller att säkerhetslagrens uppgift är att användas i en krissituation och inte att balansera marknaden. Av den anledningen finns det ingen orsak att nu röra säkerhetslagren. Att man i detta läge skulle använda sig av säkerhetslagret underminerar vår strävan till en fungerande spannmålsmarknad där utbud och efterfrågan påverkar priset. 

Nylands svenska producentförbund NSP r.f.

Tilläggsuppgifter:

Thomas Blomqvist Bjarne Westerlund
ordförande verksamhetsledare
tel. 050 5121776 tel. 040 5037188

Två motioner hade lämnats in av lngå lokalavdelning till höstmötet, om a) statens säkerhetslagers påverkan på spannmålsmarknaden samt  b) underhåll av bäckar och åar, vilka förbundet även svarat på.

videoinspelningar och föreläsningsmaterial från Greppa Marknaden-seminariet på Fältdagen 6.7

På SLF:s projektsidor (www.slf.fi/projekt/greppa-marknaden/) finns länkar till videoinspelningar och föreläsningsmaterial från Greppa Marknaden-seminariet på Fältdagen. Kolla in Lantmännens spannmålshandel och hur en lantbrukare skall sälja sin spannmål, ekomarknaden i Finland och betydelsen av samarbete, odlarägda bolaget ViljaTavastias verksamhet samt info om gödselmarknaden.