Nordiska mattävlingen Embla

SLC - Embla Bild2

Det nya nordiska matpriset, Embla, hyllar det finaste i det nordiska köket; råvaror, mat, produktionsmetoder och de proffs som står bakom maten. Embla ska bidra till att stärka den gemensamma matidentiteten och -kulturen samt öka intresset för nordisk mat utanför Norden. 

Det är sex nordiska lantbruksorganisationer, som är en del av Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC, som står bakom den första gemensamma nordiska mattävlingen någonsin. Det nya nordiska matpriset har fått namnet Embla, som är namnet på den första kvinnan i den nordiska mytologin. Det nya nordiska matpriset stöds av Nordiska Ministerrådet och är en del av Ny nordisk mat III-programmet. 

Embla-priset kommer att utdelas vart annat år. Första gången sker prisutdelningen i Danmark 2017, där den danska lantbruksorganisationen Landbrug & Fødevarer är värd för priset. I samband med prisutdelningen offentliggörs även värdlandet för Embla 2019. Prisutdelningen i Köpenhamn sker vid det danska miljö- och matministeriets toppmöte ”Better food for more people” i samband med Copenhagen Cooking.

I Embla-mattävlingen 2017  kan man tävla i sju kategorier: Mathantverkare 2017, Råvaruproducent 2017, Mat till många 2017, Matkommunikatör 2017, Matdestination 2017, Matentreprenör 2017 samt
Mat till barn och unga 2017.

Anmälningstiden till Embla 2017 pågår från den 14 mars till den 17 april 2017. 

Till den nordiska sluttävlingen nomineras ett bidrag till respektive kategori från varje nordiskt land. I varje nordiskt land utser en nationell jury en nominerad per kategori till den nordiska tävlingen. En samnordisk jury kommer i sluttävlingen att utse vilken av de nominerade som vinner Embla-priset i de respektive kategorierna. 

Även Färöarna, Grönland och Åland deltar med egna kandidater i tävlingen. Anmälningar från Åland sker via en separat anmälningsblankett. Nomineringar från dessa områden går direkt till den samnordiska juryn och de nominerade tävlar på samma villkor som nominerade från respektive nordiskt land.

Anmälningsblanketten och ytterligare information om det nordiska matpriset Embla finns på www.emblafoodaward.com

Pressmeddelande 14.3.2017: Nytt matpris hyllar det nordiska köket