Ren inhemsk trädgårdsodling

SLC - DSC 1193

Från tomat och gurka till päron och sparris!

Trädgårdsodlingen kan särskiljas från växtodlingen. Inom växthusodlingen odlas främst tomat och gurka men även sallad och örter. I Finland har växthusodling av speciellt gurka och tomat koncentrerats till de finlandssvenska regionerna och speciellt Närpes, medan odlingen av blommor sker så gott som helt och hållet på finskt håll.

I trädgårdsodlingen ingår såväl frilands- som växthusodling av grönsaker, bär, frukt och plantor. Det finns knappa 4 000 gårdar med inriktning på trädgårdsodling och av dem hade 1 300 växthusodling. På en del av gårdarna har man både frilands- och växthusodling.

Inom SLC:s verksamhetsområde odlas även en stor del av frilandsgrönsakerna. Trädgårdsärt, morot och matlök är de sorter som odlas mest inom frilandsodlingen, tillsammans närmare 5 500 ha. Vitkål, blomkål och rödbeta odlas även de på stor yta. Bland bären är jordgubbar, vinbär och hallon de populäraste och av frukterna är det äppel som dominerar. I Åboland, på Åland och i Västra Nyland finns stora fruktträdodlingar, varifrån största delen av våra inhemska äppel och även päron kommer.

Vill du veta mer?

SLC har många sakkunniga i frågor gällande trädgårdsodling och du är välkommen att ta kontakt med t.ex. SLC:s trädgårdsutskott eller trädgårdsombudsman.